EFFUS R.L.

Speiderlilje

EFFUS er det felles roverlaget for 23. Bergen og Ulriken speidergrupper av Norges Speiderforbund.

En av oppgavene aspiranter må løse for å bli tatt opp i EFFUS er å planlegge og gjennomføre en tur.

For at aspirantturen skal bli godkjent
stilles det i år følgende krav:Planlegging

Turen skal planlegges i god speiderånd og planen skal minimum inneholde:
 • Utstyrsliste
 • Dagsplan
 • Rutebeskrivelse
 • Risikovurderinger av alle nødvendige punkt i planen
 • Planen skal vise hvilke programelementer dere er innom i løpet av turen.
 • Dere skal være miljøbevisste i både planlegging og gjennomføring
 • Planen skal godkjennes før den gjennomføres

  Gjennomføring

  Selve turen skal minimum inneholde følgende momenter:
 • Turen skal ha minst to overnattinger
 • Overnattingene skal være utendørs
 • Turen skal være innom minimum tre forskjellige kommuner
 • Turen skal innom toppen av Tysnessåta
 • Middag lørdag skal bestå av minimum tre retter
  være laget på primitivt vis og
  av ekte råvarer
 • Underveis på turen skal dere besøke noen kulturminner
 • og dere skal lage en nyttegjenstand

  Krav til etterarbeid

  For at turen skal bli godkjent må følgende etterarbeid fullføres.
 • Turen skal presenteres for omverdenen på to måter.
  1. Fremføring på Ulrikens juleavslutning
   eller tilsvarende arrangement
  2. Digitalt
   på nettsiden www.effus.no
 • Begge presentasjonene skal være bilderike og på en god måte dokumentere alle deler av turen,
  fra planlegging til avslutning.

  Alle krav for å få turen godkjent skal være nødvendig dokumentert.


 • Når rapporten er levert og godkjent vil dere få ytterligere informasjon om opptagelse.