Velkommen til opptakstur 2014

Tips, krav og oppgaver

  1. Husk å dokumentere turen og kulturminnene med tekst og bilder.
  2. I løpet av fredagskvelden må dere gjøre en risikovurdering av turen, spesielt over Tysnessåta.
  3. Som en del av risikoanalysen må dere sende posisjon for overnatting og planlagt rute ned fra Tysnessåta til SMS 901 81 788, og om mulig på e-post til opptakstur@effus.no.
  4. Lørdag må dere sende posisjon for overnatting til SMS 901 81 788 (og om mulig til opptakstur@effus.no) innen kl. 21.00.
  5. Vi foreslår at dere monterer nyttegjenstanden på troppens sted på Montana, slik at den kan inspiseres der.
  6. Det kan bli sendt oppgaver eller tips på SMS i løpet av helgen.
  7. Presentasjonen skal være klar for nettsiden innen 23/6, og sendes til opptakstur@effus.no.