Første instruks:

23-lokalet kl. 17.30.

Hint: Port, nano.

Vær utrustet for en kveld utendørs i speiderskjorte.

(Meld fra om eventuelle forsinkelser og problemer til effus@effus.no)

En ny generasjon.

Vokser frem.